Przyrządy pomiarowe

1. Mierniki typu:

 • PQ-Box 100
 • PQ-Box 200

Mierzone wielkości:

 • Statystyki standardowe EN50160/IECC61000-2-2 (2-4) /IEC61000-2-12/IEC61000-2-4 (Klasse 1; 2; 3) / NRS048 /IEEE519
 • PQ zdarzenia

Rejestracja ciągła:

 • Wartości napięć:  średnie, min., max
 • Wartości prądów:  średnie, min., max
 • Moce: P, Q, P+, P-, Q+, Q- (15 min)
 • Odkształcona moc bierna D
 • Energie: P, Q, P+, P-, Q=, Q-, (15min)
 • Flicker (Pst, Plt, PF5)
 • Asymetrie
 • Harmoniczne w napięciu
 • Harmoniczne w prądzie
 • Kąt harmonicznych
 • THD U i I; PWHD U i I; PHC
 • Grupy interharmonicznych w napięciu i prądzie
 • Sygnały wydzielone (Ripple signal)
 • Częstotliwość
 • 15 min moce P, Q, S, D, cos φ, sin φ

2. Miernik I-V 400 – testowanie ogniw fotowoltaicznych i torów kablowych (stringów).

3. MPI 525 – pomiary parametrów instalacji elektrycznych.

 

Posiadane uprawnienia pomiarowe

1. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D”w zakresie prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej     1 kV.

2. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji  „E”w zakresie prac  kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.