Podstawowe pomiary elektryczne

1. Pomiary jakości energii elektrycznej dla źródeł energii:

 • siłownie wiatrowe
 • instalacje fotowoltaiczne
 • inne generatory

 

Zakres pomiarów to testy sprawdzające wymagania:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – Dziennik Ustaw Nr 93 z dnia 29 maja 2007 roku
 • PN-EN 50160/PN-EN 61000-2-2
 • Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora systemu elektroenergetycznego

 

2. Instalacje odbiorcze: 

 • kompensacja mocy
 • rozpływy mocy, 
 • zabezpieczenie od przepięć i zwarć

 

3. Audyt energetyczny.

Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

4. Pomiary parametrów instalacji elektrycznych:

 • pomiary impedancji pętli zwarciowej,
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • sprawdzanie kolejności faz.

 

Przyrządy pomiarowe

1. Mierniki typu  PQ-Box 100 i PQ-Box 200

Mierzone wielkości:

 • Statystyki standardowe EN50160/IECC61000-2-2 (2-4) / IEC61000-2-12/ IEC61000-2-4 (Klasse 1; 2; 3) / NRS048 /IEEE519
 • PQ zdarzenia

Rejestracja ciągła:

 • Wartości napięć:  średnie, min., max
 • Wartości prądów:  średnie, min., max
 • Moce: P, Q, P+, P-, Q+, Q- (15 min)
 • Odkształcona moc bierna D
 • Energie: P, Q, P+, P-, Q=, Q-, (15min)
 • Flicker (Pst, Plt, PF5)
 • Asymetrie
 • Harmoniczne w napięciu
 • Harmoniczne w prądzie
 • Kąt harmonicznych
 • THD U i I; PWHD U i I; PHC
 • Grupy interharmonicznych w napięciu i prądzie
 • Sygnały wydzielone (Ripple signal)
 • Częstotliwość
 • 15 min moce P, Q, S, D, cos φ, sin φ

2. Miernik PROFITEST PV – testowanie ogniw fotowoltaicznych.

3. MPI 525 – pomiary parametrów instalacji elektrycznych.

 

Posiadane uprawnienia pomiarowe

1. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” w zakresie prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 

2. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji  „E” w zakresie prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.