Fotowoltaika - wiadomości podstawowe

Co to jest fotowoltaika

Ogniwa fotowoltaiczne czyli tzw. ogniwa słoneczne są to urządzenia, które zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Mikroinstalacje

Instalacje fotowoltaiczne do 40 kWp

Zakres usług:

 • wstępna analiza możliwości instalacyjno-konstrukcyjnych
 • określenie mocy instalacji
 • wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej
 • instalacja i uruchomienie systemu PV
 • pomiary jakości generowanej energii elektrycznej
 • eksploatacja instalacji

Korzyści dla klienta:

 • stabilne źródło przychodów
 • kompleksowa oferta od projektu, poprzez montaż, do obsługi gwarancyjnej
 • gwarancja wydajności

Przykładowa instalacja o mocy 10 kWp
powierzchnia około 75 m2

Przykładowa instalacja o mocy 40 kWp
powierzchnia około 300 m2

Posiadane uprawnienia
1. Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
2. Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych.
3. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym.

Małe i duże instalacje

Instalacje zlokalizowane na gruntach i dużych powierzchniach dachowych o mocy powyżej 40 kWp

Zakres usług:

 • lokalizacja instalacji w terenie
 • określenie mocy instalacji
 • wykonanie dokumentacji środowiskowej
 • wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej
 • nadzór nad procedurą uzyskania pozwolenia na budowę
 • instalacja i uruchomienie sytemu PV
 • pomiary jakości generowanej energii elektrycznej
 • eksploatacja instalacji

Przykładowa instalacja o mocy 1 MWp
powierzchnia około 2 ha